Menu Close

Day: February 6, 2020

ตำนานหลวงปู่สมชาย ฐิติวิริโย และวัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี

หลวงปู่สมชาย ฐิติวิริโย

ตำนานหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย แห่งวัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี พ.ศ.2468 : เปิดตำนานหลวงปู่สมชาย ฐิติวิริโยหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย เกิดเมื่อวันอังคารขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ณ หมู่บ้านเหล่างิ้ว ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ในตระกูลชาวฮินดู โดยในวันที่หลวงปู่เกิดเป็นวันประกอบพิธีทางศาสนาพอดี และพิธีต้องหยุดชะงักลงเพราะหลวงปู่ หลวงเสนาจึงได้ทำนาย ไว้ว่า “หลวงปู่สมชาย…